Produtores - Yu Yu Hakusho - Anime - Videos - Animes - Notícias - Informações - Reviews - Fotos - Cosplays - Jogos e muito mais!

Yu Yu Hakusho - Produtores

Produtor Executivo: Yuji Nokawa

Planejamento: Minoru Ohno

Produtores: Kenji Shimizu Toru Kaneda Kyotaro Kimura Ken Hagino

Supervisor de série: Yuki Qohashi

Animação: Minuro Yamazawa

Diretor de arte: Yuji Ikeda

Diretor de fotografia: Toshiyuki Fukushima

Música: Yusuke Honma

Som: Ken Muzumoto

Letra: Li Shauron

Composição: Matsuko Mawatari

Arranjo: Matsuko Mawatari

Interprete: Yuko Mawatari

Diretor: Yuki Abe

Produção:
Yoshihiro Togashi / Shueisha / Fuji-TV
St. Pierrot / Toei Animation

©2007-2009 - Só Animes - www.soanimes.com.br