Produtores - Dragon Ball - Anime - Videos - Animes - Notícias - Informações - Reviews - Fotos - Cosplays - Jogos e muito mais!

Dragon Ball - Produtores

CRIADOR
Akira Toriyama

PRODUTORES
Koji Kaneda
Kenji Shimizu

PLANEJAMENTO
Kozo Morishita

DIRETORES DA SÉRIE
Daisuke Nishio
Takao Koyama

MÚSICA
Shunsuke Kikuchi
Misao Makanou

DESIGN DOS PERSONAGENS
Katsuhiro Nakazuru
Misao Makanou

ANIMADOR CHEFE
Minoru Maeda

DESIGNERS CHEFES
Ken Tokushige
Yuji Ikeda

DIRETOR DE AUDIO
Takehiro Komatsu

CHEFES PRODUÇÃO
Matsushi Kishimoto
Yuichi Suenaga

GRAVAÇÃO
Kenji Ninomiya

EDITOR
Shin'ichi Fukumitsu

©2007-2009 - Só Animes - www.soanimes.com.br